STUKTUR ORGANISASI TERTINGGI KOLEJ FELCRA

STUKTUR ORGANISASI TERTINGGI KOLEJ FELCRA
TN

KETUA EKSEKUTIF KOLEJ FELCRA

TN. HJ. EISA BIN MOHAMED   ......................................................

EN

KETUA BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

EN. SYAHRIZAN BIN ZAINAN ......................................................

PN RUSYDA AZYLA BINTI YAACOB

PENDAFTAR

PN. RUSYDA AZYLA BINTI YAACOB  ......................................................

PN

KETUA BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

PN. JULIANA BINTI MOHD REDZUAN

EN

KETUA BAHAGIAN PEMASARAN

EN. MUHAMMAD ANUAR BIN ABD GHONI

EN

TIMBALAN BENDAHARI

EN. SYED AZEEZAL RAHMAN
WAFFA BIN SYED AYOUB ......................................................

STUKTUR ORGANISASI TERTINGGI KOLEJ FELCRA
TN

KETUA EKSEKUTIF KOLEJ FELCRA

TN. HJ. EISA BIN MOHAMED   ......................................................

EN

KETUA BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

EN. SYAHRIZAN BIN ZAINAN ......................................................

PN RUSYDA AZYLA BINTI YAACOB

PENDAFTAR

PN. RUSYDA AZYLA BINTI YAACOB  ......................................................

PN

KETUA BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

PN. JULIANA BINTI MOHD REDZUAN

EN

KETUA BAHAGIAN PEMASARAN

EN. MUHAMMAD ANUAR BIN ABD GHONI

EN

TIMBALAN BENDAHARI

EN. SYED AZEEZAL RAHMAN
WAFFA BIN SYED AYOUB ......................................................