Staf

Borang & Panduan

Borang A – Download

Borang B – Download

Borang C – Download

Borang D – Download

Borang E – Download

Borang K – Download

BORANG TEMPAHAN KENDERAAN – Download

BORANG ADUAN KEROSAKKAN KOMPUTER – Download

BORANG PERMOHONAN BERTUGAS LUAR WAKTU PEJABAT (LEBIH MASA) – Download

BORANG PERISYTIHARAN HARTA –Download

BORANG KELULUSAN PERJALANAN TUGASAN RASMI –Download

BORANG LAPORAN KEROSAKAN BANGUNAN DAN FASILITI –Download

BORANG LAPORAN PEMERIKSAAN KESIHATAN – Download

BORANG MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BERTUGAS – Download

BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI LATIHAN – Download

BORANG PERMOHONAN CUTI STAF –Download

BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN – Download

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERALATAN ICT –Download

BORANG PERMOHONAN SURAT AKUAN – Download

BORANG PERMOHONAN TEMPAHAN MAKANAN DAN MINUMAN – Download

BORANG TEMPAHAN ALATAN PEJABAT,TEKNIKAL,ALAT TULIS – Download

BORANG TEMPAHAN FASILITI KOLEJ FELCRA – Download

BORANG TEMPAHAN FASILITI & KEMUDAHAN KOLEJ FELCRA –Download

BORANG TEMPAHAN KENDERAAN – Download