PROGRAM-PROGRAm akademik YANG DITAWARKAn

Program-program akademik di Kolej Felcra

SIJIL PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

MQA/FA5139-R/145/3/0055-
02/2025

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

MQA/FA8166-R/143/4/0117-
02/2026

DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

MQA/FA9155-R/345/4/1065-
08/2027

DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN

MQA/FA8475-R/345/4/0003-
05/2027

DIPLOMA PENGURUSAN AMALAN HALAL

MQA/FA9257-R/345/4/1077-12/2027

DIPLOMA TEKNOLOGI PERTANIAN

MQA/FA11535-N/621/4/0037-03/2024

DIPLOMA PENGURUSAN PASCA-TUAI

MQA/FA10054-N/621/4/0038-
03/2024

DIPLOMA PENGURUSAN PERLADANGAN UiTM

MQA/FA7966-R/622/4/0002-
04/2026

DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN UiTM

MQA/FA7941-R/340/4/0679-
04/2026

PRA DIPLOMA PERDAGANGAN UiTM

MQA/FA7964-R/345/3/0412-
04/2026

Program Dalaman Sijil & Diploma Kolej Felcra

SIJIL PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

MQA/FA5139-R/145/3/0055-
02/2025

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

MQA/FA8166-R/143/4/0117-
02/2026

DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

MQA/FA9155-R/345/4/1065-
08/2027

DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN

MQA/FA8475-R/345/4/0003-
05/2027

DIPLOMA PENGURUSAN AMALAN HALAL

MQA/FA9257-R/345/4/1077-12/2027

DIPLOMA TEKNOLOGI PERTANIAN

MQA/FA11535-N/621/4/0037-
03/2024

DIPLOMA PENGURUSAN PASCA-TUAI

MQA/FA10054-N/621/4/0038-
03/2024

DIPLOMA PENGURUSAN PERLADANGAN UiTM

MQA/FA7966-R/622/4/0002-
04/2026

DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN UiTM

MQA/FA7941-R/340/4/0679-
04/2026

PRA DIPLOMA PERDAGANGAN UiTM

MQA/FA7964-R/345/3/0412-
04/2026