PROGRAM TVET

PROGRAM PEMBANGUNAN BINA INSAN

Program PPMI ini merupakan satu program memfokuskan kepada pendekatan motivasi, pemantapan perkembangan minda dan sahsiah diri. Pendekatan program ini bersifat menyeluruh dari segi fizikal, mental dan emosi yang diyakini membawa kepada karisma keperbadian diri.

PROGRAM PEMBANGUNAN MINDA INSAN : SABAH
TARIKH : 6 – 7 JULAI 2022 TEMPAT: HOTEL DE CHOICE, TAWAU, SABAH BIL. PESERTA : 30 ORANG
PROGRAM PEMBANGUNAN MINDA INSAN : SARAWAK
TARIKH : 12 – 13 OGOS 2022 TEMPAT: HOTEL MELIGAI, KAPIT, SARAWAK BIL. PESERTA : 30 ORANG
Click Here
PROGRAM PEMBANGUNAN MINDA INSAN : KELANTAN
Program berlangsung selama dua (2) hari pada 14 October 2022 hingga 15 October 2022. bertempat di PCB Resort. Kelantan . Peserta adalah seramai 90 orang .
Click Here
Previous
Next

Rakan Strategik

RAKAN STRATEGIK PENDIDIKAN

RAKAN STRATEGIK INDUSTRI