LEMBAGA AKADEMIK Kolej FELCRA

LEMBAGA AKADEMIK Kolej FELCRA
EN

KETUA BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

EN. SYAHRIZAN BIN ZAINAN  ......................................................

CIK SYAZWANI ARBAIYAH BINTI MOHD SHAHIR

KETUA JABATAN PROGRAM DALAMAN

CIK SYAZWANI ARBAIYAH BINTI MOHD SHAHIR

AZIERA

KETUA JABATAN USAHASAMA UiTM

PN. AZIERA NAQUIAH BINTI MOHAMAD KAMAL

EMIR AZREEN NIN ROSLIN

KOORDINATOR PROGRAM PAKK

EN. EMIR AZREEN BIN ROSLIN ......................................................

NUR ARIHSA BINTI ABDULLAH

EKSEKUTIF UNIT PEPERIKSAAN

CIK NUR ARIHSA BINTI ABDULLAH ......................................................

PN RUSYDA AZYLA BINTI YAACOB

SETIAUSAHA

PN. RUSYDA AZYLA BINTI YAACOB ......................................................

tn haji

KETUA EKSEKUTIF

IIIIIHJ. EISA BIN MOHAMED  .....................