Pelajar

KALENDAR AKADEMIK & JADUAL PEPERIKSAAN
BilBorangPautan
1.KALENDAR AKADEMIK PROGRAM USAHASAMA UiTMMuat Turun
2.KALENDAR AKADEMIK PROGRAM DALAMANMuat Turun
3.JADUAL PEPERIKSAAN USAHASAMA UiTM (SESI MAC)Muat Turun
4.JADUAL PEPERIKSAAN PROGRAM USAHASAMA UiTM (SESI OKTOBER)Muat Turun
5. JADUAL PEPERIKSAAN PROGRAM USAHASAMA UiTM (SESI MAC)Muat Turun
6. JADUAL PEPERIKSAAN PROGRAM DALAMAN (SESI JULAI)Muat Turun
7. JADUAL PEPERIKSAAN PROGRAM DALAMAN (SESI NOVEMBER) ........................Muat Turun
MANUAL & PANDUAN KOLEJ FELCRA
BilBorangPautan
1.PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR BARUMuat Turun
2.PANDUAN KESELAMATANMuat Turun
3.PANDUAN PENDAFTARAN KENDERAANMuat Turun
4.PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS JALANMuat Turun
5.TEMPLATE PENYEDIAAN KERTAS KERJAMuat Turun
6.TEMPLATE PENYEDIAAN LAPORAN AKTIVITI .............................................                   Muat Turun
KEMASUKAN PELAJAR
BilBorangPautan
1.BORANG PENDAFTARAN PELAJAR BARU    ...........................................................................Muat Turun
HAL EHWAL AKADEMIK
BilBorangPautan
1.BORANG MENARIK DIRI DARIPADA PENGAJIANMuat Turun
2.BORANG PENGECUALIAN KULIAHMuat Turun
3.BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN PROGRAMMuat Turun
4.PERMOHONAN CUTI KHASMuat Turun
5.PERMOHONAN PENANGGUHAN PENGAJIANMuat Turun
6.RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAANMuat Turun
HAL EHWAL PELAJAR
BilBorangPautan
1.BORANG ADUANMuat Turun
2.BORANG PERMOHONAN ASRAMAMuat Turun
3.BORANG PERMOHONAN SURAT PENGESAHAN PELAJARMuat Turun
4.BORANG PERMOHONAN PELEKAT ELEKTRIKMuat Turun
5.BORANG PERTUKARAN BILIK /BLOK ASRAMAMuat Turun
6.BORANG BANTUAN PENDIDIKAN BAKTIDESA KKDWMuat Turun
7.BORANG DERMASISWA YAYASAN PERAKMuat Turun
8.BORANG PERMOHONAN BANTUAN KEWANGANMuat Turun
9.BORANG PERMOHONAN BANTUAN BENCANAMuat Turun
10.BORANG PERMOHONAN BANTUAN KEMALANGAN PELAJARMuat Turun
BORANG SECARA ONLINE
BilBorangPautan
1.DERMASISWA MAJLIS AGAMA ISLAM PERAKPautan
2.PERMOHONAN PINJAMAN PTPTNPautan
3.PENDAFTARAN PELAJAR USAHASAMA UiTM DI KOLEJ BERSEKUTUPautan
HAL EHWAL AKADEMIK
BilBorangPautan
1.SIJIL PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKMuat Turun
2.DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKMuat Turun
3.DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIAMuat Turun
4.DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAANMuat Turun
5.DIPLOMA PENGURUSAN AMALAN HALALMuat Turun
6.DIPLOMA TEKNOLOGI PERTANIAN .........................................................................                   Muat Turun
7.DIPLOMA PENGURUSAN PASCA-TUAIMuat Turun
8.DIPLOMA PENGURUSAN PERLADANGAN UiTMMuat Turun
9.DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN UiTMMuat Turun
10.PRA DIPLOMA PERDAGANGAN UiTMMuat Turun
HAL EKWAL PELAJAR
BilBorangPautan
1.INFAQ PENDIDIKAN : TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR KOLEJ FELCRA ..............................Muat Turun