DIPLOMA PENGURUSAN PERLADANGAN UiTM

(MQA/PA7966-N/622/4/0002-04/2021)

Pengenalan Program :

Matlamat utama kursus adalah bagi melahirkan pelajar yang bertaraf separa professional dalam industri perladangan. Sepanjang dua setengah tahun tempoh pengajian yang ditawarkan, pelajar akan didedahkan dengan teknik-teknik operasi perladangan terkini dan secara hands-on.

Pelajar-pelajar akan memperolehi pengetahuan yang meluas dalam kursus-kursus penting yang berkaitan dengan industri perladangan seperti Tanaman Perladangan (Plantation Crops), Pengurusan Penyakit dan Perosak Tanaman (Pest and Disease Management), Pengendalian Ladang Secara Umum (General Field Maintenance), Operasi Mekanisasi Ladang (Mechanization of Estate Operation), Pemasaran dan Isu Perundangan Dalam Perladangan. (Plantation Legal Issues and Marketing).

Graduan Diploma Pengurusan Perladangan yang dilahirkan mampu memenuhi kehendak pasaran global yang mahukan graduan yang berkelayakan dan berkemahiran dalam industri perladangan. Matlamat dan hasil pembelajaran program ini amat menekankan pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan kemahiran insaniah (soft skill). Ini adalah selari dengan misi kolej yang memartabatkan ilmu dan kualiti insan.

Syarat Kemasukan :
i. Warganegara Malaysia ; dan ii. Lulus SPM dengan atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan LULUS matapelajaran Sejarah.
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran :
– Matematik / Matematik Tambahan
– Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Sains Pertanian / Pengajian Agroteknologi / Tanaman Makanan / Akuakultur dan Haiwan / Rekreasi / Lanskap dan Nurseri / Pengeluaran Tanaman / Hortikultur Hiasan dan Lanskap / Kejenteraan Ladang / Pengurusan Ladang.
– Dan Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris

Syarat Khas – Lepasan PRA Diploma UiTM :
Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM

Syarat Khas – Lepasan APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTAL LEARNING) :
– Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).
– Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.
– Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.
– Lulus temu duga peringkat fakulti.

Prospek Kerjaya : Penolong Pengurus Ladang/ Penolong Pegawai Pertanian/ Usahawan/ Penolong Pegawai Penyelidikan/ Eksekutif Perladangan/ Menyambung pengajian ke peringkat yang lebin tinggi.