SIJIL PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

(MQA/FA5139-N/145/3/0055-02/2020)


Pengenalan Program :
Bidang pendidikan awal kanak-kanak merupakan salah satu bidang yang penting pada masa kini. Keperluan kepada pembantu guru taska dan tadika yang berilmu amat tinggi. Justeru program ini direka bantuk agar dapat membentuk bakal pembantu guru dengan ilmu yang sesuai dengan pendidikan dan perkembangan awal kanak-kanak.


Jam kredit : 60 jam kredit


Syarat Kemasukan : Satu kredit serta Lulus Bahasa Melayu diperingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)


Syarat Umur Kemasukan : Tiada


Tempoh Pengajian : 3 semester


Prospek Kerjaya : Pembantu Guru Pra Sekolah