Falsafah, Misi & Visi

Profil

Falsafah, Misi & Visi

VISI
Menjadi sebuah institusi pendidikan yang berteraskan kecemerlangan akademik bagi melahirkan graduan yang berilmu, bersahsiah murni, berdaya saing dan mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi dalam industri.

MISI

  • Menawarkan pendidikan berkualiti bertaraf global.
  • Mewujudkan perkongsian pintar antara kolej, institusi pendidikan dan industri dalam dan luar negara.
  • Menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang berkaitan dengan pertanian dan perladangan.