DIPLOMA TEKNOLOGI PERTANIAN

DIPLOMA TEKNOLOGI PERTANIAN

MQA/FA11535-N/621/4/0037-03/2024

Pengenalan Program : Penawaran kursus adalah bagi melahirkan pelajar yang berkualiti di peringkat diploma dalam bidang Diploma Teknologi Pertanian bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama dan juga memenuhi keperluan pasaran kerja masa hadapan. Kurikulum yang diguna pakai adalah berdasarkan kurikulum yang digubal oleh Jawatankuasa Kurikulum Kolej FELCRA dan kurikulum tersebut selaras dengan kurikulum kebangsaan.

Program ini menitik beratkan pembelajaran kepada bidang berkaitan pertanian seperti sains tumbuhan dan haiwan, pengeluaran tanaman makanan dan ternakan, pengurusan makhluk perosak tanaman, pengurusan tanah, pengurusan ladang serta pengurusan ekonomi dan keusahawanan tani. Pelajar-pelajar yang menamatkan program ini dapat melayakkan diri ke peringkat ijazah di dalam bidang-bidang seumpamanya yang berkaitan selain berkebolehan untuk memenuhi keperluan pasaran perkerjaan di institusi awam mahupun swasta.

Syarat Kemasukan :

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan minimum 3 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran termasuk mata pelajaran Sains dan Matematik; atau

ii. Lulus Sijil Keusahawanan, atau Sijil Asas Perniagaan atau Sijil Tahap 3 yang setara dari mana-mana PPT; atau

iii. Lulus Sijil Politeknik/Sijil Kolej Komuniti Tahap 3 dalam mana-mana bidang atau dari mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau setara dengannya: atau

iv. Lulus SPM dengan mendapat 1 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran dan memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) sekurang-kurangnya Tahap 3 dalam bidang berkaitan, atau

v. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf oleh Lembaga Akademik Kolej; atau

vi. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Syarat Umur Kemasukan : Tiada

Tempoh Pengajian : 5 semester

Prospek Kerjaya :

Penolong Pegawai Pertanian/ Eksekutif  Perladangan/ Penolong Juruteknologi/  Pembantu Penyelidik/ Penolong Pegawai  Kawalan Kualiti 

 1. Malaysian Studies 
 2. English Proficiency
 3. Ko-kurikulum
 4. Introduction to Agriculture
 5. Crop Science
 6. Agro-based Technology I (Fieldwork)
 7. Business Mathematic
 8. Introduction to Computer Application
 1. Cash Crop Management
 2. Pest & Disease Technology & Management
 3. Agricultural Marketing
 1. Bahasa Kebangsaan
 2. Etika Profesional
 3. English Proficiency II
 4. Horticulture and Landscape
 5. Industrial Crop Management
 6. Agro-based Technology II (Fieldwork)
 7. Agriculture Chemistry
 1. Konsep Halal dan Haram Dalam Islam
 2. Animal Production
 3. Post-harvest Technology and Management
 4. Fundamentals of Accounting
 5. Introduction to Agricultural Economic
 1. Baktisiswa
 2. Aquaculture Management and Technology
 3. Mechanization and Agricultural Technology
 4. Agricultural Extension
 5. Entrepreneurship
 6. Human Resource Management
 7. Applied Mathematics

1. Industrial Training

DAFTAR SEKARANG