DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

(MQA/FA8166-R/143/4/0117-02/2026)

Matlamat utama penawaran kursus adalah bagi melahirkan pelajar yang berkualiti di peringkat diploma dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama samada di IPTA atau IPTS di dalam mahupun di luar Negara. Kurikulum yang diguna pakai adalah berdasarkan kurikulum yang digubal oleh Jawatankuasa kurikulum dengan merujuk kepada konsultan/moderator yang dilantik dan ia selaras dengan kurikulum kebangsaan.

Pelajar-pelajar yang menamatkan program ini dapat melayakkan diri ke peringkat ijazah di dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak dan bidang-bidang lain yang bersesuaian atau berkebolehan untuk menguruskan perniagaan atau menceburi bidang perniagaan.

Syarat Kemasukan : i. Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran; atau

ii. Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran; atau

iii. Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya gred maqbul; atau

iv. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM Tahap 3) dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak/ Prasekolah dengan sekurang-kurangnya 1 kepujian; atau

v. Lulus Sijil Pendidikan Awak Kanak-Kanak (Tahap 3 KKM) yang diiktiraf atau setara dengannya;

vi. Lulus Sijil (Tahap 3 KKM) dalam mana-mana bidang atau setara dengannya; atau

vii. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

Syarat Umur Kemasukan : Tiada

Tempoh Pengajian : 6 semester

Prospek Kerjaya : Penyelia Tadika/Taska, Guru Tadika/Taska, Pembantu guru Tadika/Taska, Pengasuh, Konsultan / Penasihat Pendidikan Awal Kanak-kanak, Penulis Buku Kanak-Kanak, Usahawan Tadika/Taska Penganjur Acara Kanak-kanak, Children Story Teller.

1. Pengajian Malaysia
2. English Proficiency I
3. Growth and Development in Early Childhood
4. Early Learning and Environment for Childcare
5. Kurikulum dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak
6. ICT as A Learning Stimulus

1. Etika Profesional Bahasa Kebangsaan A
2. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Awal Kanak-Kanak
3. Art and Craft in Early Childhood Education
4. Infant and Childcare
5. Professional Quality of Early Childhood Educator
6. Spiritual and Moral in Early Childhood Education

1. English Proficiency II
2. Early Mathematics in Early Childhood Education
3. Bahasa Melayu dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak
4. Music in Early Childhood Education
5. Guidance in Child’s Behaviour
6. Pendidikan Kekeluargaan dalam Islam

1. Administration and Management in Early Childhood Program
2. Early Science in Early Childhood Education
3. English Language in Early Childhood Education
4. Nutrition, Health and Safety in Early Childhood Education
5. Children With Special Needs
6. Baktisiswa

1. Observation and Evaluation in Early Childhood Education
2. Social Studies in Early Childhood Education
3. Entrepreneurship in Early Childhood Program
4. Play in Early Childhood Development
5. Parental and Community Involvement in Early Childhood Education

1. Praktikum

DAFTAR SEKARANG