Aktiviti Bulanan

Aktiviti Kolej FELCRA

Aktiviti Yang Bakal Diadakan

FEB

1

FEB

4

09:00 AM – 10:00 PM (1-3 FEB)
09:00 AM – 05:00 PM (4 FEB)

HARI TERBUKA PUTRAJAYA OPEN DAY 2024

TBA

Maklumat Sedang Dikemaskini

TBA

Maklumat Sedang Dikemaskini

TBA

Maklumat Sedang Dikemaskini

Aktiviti Yang Telah Diadakan