DIPLOMA PENGURUSAN PERLADANGAN UiTM

(MQA/PA7966-N/622/4/0002-04/2021)


Diploma Pengurusan Ladang (AT110) Syarat Kemasukan :
i. Warganegara Malaysia ; dan ii. Lulus SPM dengan atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan LULUS matapelajaran Sejarah.
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran :
– Matematik / Matematik Tambahan
– Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Sains Pertanian / Pengajian Agroteknologi / Tanaman Makanan / Akuakultur dan Haiwan / Rekreasi / Lanskap dan Nurseri / Pengeluaran Tanaman / Hortikultur Hiasan dan Lanskap / Kejenteraan Ladang / Pengurusan Ladang.
– Dan Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Syarat Khas – Lepasan PRA Diploma UiTM :
Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM
Syarat Khas – Lepasan APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTAL LEARNING) :
– Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).
– Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.
– Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.
– Lulus temu duga peringkat fakulti.