PROGRAM DALAMAN

DIPLOMA PENGURUSAN PASCA-TUAI

(MQA/PA10054-N/621/4/0038-03/2024)


Nama Program : Diploma Pengurusan Pasca Tuai (Diploma In Post-Harvest Management) Pengenalan Program : Penawaran kursus adalah bagi melahirkan pelajar yang berkualiti di peringkat diploma dalam bidang Diploma...

DIPLOMA TEKNOLOGI PERTANIAN

(MQA/PA9159-N/621/4/0037-03/2024)


Penawaran kursus adalah bagi melahirkan pelajar yang berkualiti di peringkat diploma dalam bidang Diploma Teknologi Pertanian bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama dan juga memenuhi keperluan pasaran kerja

DIPLOMA PERAKAUNAN

(MQA/PA9158-N/344/4/0514-08/2022)


Penawaran kursus adalah bagi melahirkan pelajar yang berkualiti di peringkat diploma dalam bidang Diploma Perakaunan bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama dan juga memenuhi keperluan pasaran kerja masa hadapan.

DIPLOMA PEMASARAN

(MQA/PA9156-N/342/4/0206-08/2022)


Syarat Kemasukan: Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 5 mata  pelajaran dan lulus syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi lanjutan pengajian dalam bidang berikut:

DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

(MQA/PA9155-N/345/4/1065-08/2022)


Program ini ditawarkan adalah bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan meluas, teknikal, operasi dan kemahiran keusahawanan bagi membolehkan para pelajar mampu melaksanakan...

DIPLOMA PENGURUSAN AMALAN HALAL

(MQA/PA9257-N/345/4/1070-12/2022)


Program ini diwujudkan bagi membantu meningkatkan pertumbuhan industri / produk halal negara disamping melahirkan modal insan yang lebih arif dalam bidang halal dalam merialisasikan Malaysia sebagai pusat hub halal antarabangsa dan kewangan islam global.

DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN

(MQA/PA8475-N/345/4/0003-05/2022)


Program ini diwujudkan untuk memberikan pendidikan lengkap kepada orang ramai berkenaan kegiatan menjalankan dan mengekalkan perniagaan. Pelajar jurusan perniagaan bukan sahaja diajar berkenaan asas-asas pengurusan...

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

(MQA/PA8166-N/143/4/0117-02/2021)


Matlamat utama penawaran kursus adalah bagi melahirkan pelajar yang berkualiti di peringkat diploma dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama samada di IPTA atau IPTS...

SIJIL PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

(MQA/FA5139-N/145/3/0055-02/2020)


Bidang pendidikan awal kanak-kanak merupakan salah satu bidang yang penting pada masa kini. Keperluan kepada pembantu guru taska dan tadika yang berilmu amat tinggi. Justeru program ini direka bantuk agar dapat membentuk bakal pembantu guru...

SIJIL KEUSAHAWANAN

(MQA/FA4987-R/345/3/0724-01/2020)


Pengenalan Program : Bidang keusahawanan adalah bidang yang luas untuk diterokai kerana ianya bukan sahaja melibatkan kemahiran fizikal tetapi juga kombinasi hard-skill dan juga soft-skill melibatkan penampilan diri, kemahiran komunikasi, membina perancangan dan pelan tindakan...