PROGRAM ASASI

ASASI SAINS

(MQA/PA7942-N/010/2/0001-06/2023)


Syarat Kemasukan: Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 5 mata  pelajaran dan lulus syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi lanjutan pengajian dalam bidang berikut:

ASASI PERDAGANGAN

(MQA/PA7943-N/010/3/0509-12/2023)


Syarat Kemasukan: i. Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 5 mata pelajaran; atau ii. Lulus Unified examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran